Pimeäsimulaattori

Pimeäsimulaattori on helppo tapa harjoitella pimeällä ajamista

Oppilaiden on helpompi ja joustavampi osallistua harjoitteluun simulaattorilla kuin perinteisessä pimeänajon koulutuksessa. Harjoittelu simulaattorilla ei ole sidoksissa vuodenaikaan, vaan oppilaat pääsevät osallistumaan pimeällä ajamisen koulutukseen simulaattorilla jo 1.vaiheen perusopetuksen yhteydessä. Suurin simulaattorin tuoma etu onkin mahdollisuus tarjota pimeällä ajamisen koulutusta myös valoisaan aikaan.

Pimeänajon harjoitus on pakollinen ensimmäistä B-ja BC-korttia suorittaville 1.5.2010 alkaen, ennen lyhytaikaisen ajokortin B-koetta. Pimeäharjoituksen hinta simulaattorilla on 100 €.

Yleistä simulaattorista

Pimeäsimulaattori mahdollistaa entistä ympäristöystävällisemmän ja tasalaatuisemman koulutustavan. Ympäristö- ja liikenneolosuhteet ovat kaikille samat harjoitteluajasta ja -paikasta riippumatta. Erityisesti harjoitukset ja tehtävät sekä toistojen määrä ovat kaikille yhteneväiset. Ohjelma mahdollistaa myös harjoittelun erilaisissa ääriolosuhteissa, joka normaalin liikenteen seassa on mahdotonta.

Pimeällä ajamisen opetus otettiin kuljettajaopetuksessa käyttöön 1990-luvun vaihteessa. Ongelmia on ilmennyt, sillä pimeällä ajamisen opetusta voidaan antaa tuloksellisesti vain aivan pimeällä, valaisemattomalla tiellä tai alueella. Esimerkiksi pääkaupunkiseudulla on vaikea löytää sopivia toteuttamispaikkoja. Pimeällä riskit kasvavat myös opetustilanteissa.

Ongelmien ratkaisemiseen Suomessa kehitettiin pimeällä ajamisen simulaattori. Se mahdollistaa pimeällä ajamisen opetuksen ympäri vuoden kellonajasta riippumatta. Simulaattorissa on kaikki normaalissa henkilöautossa olevat ajoneuvon hallintalaitteet ratista vaihdekeppiin ja vilkuista lähi- ja kaukovaloihin. Simulaattorin tietokone rekisteröi jokaisen hallintalaitteen käytön. Kuva liikenteestä tuotetaan laitteen kolmelle näytölle, joiden näkymä kutakuinkin vastaa kuljettajan näkökenttää.

Pimeällä ajamisen simulaattorin ohjelmisto sisältää opetussuunnitelman määrittelemän kahden ajokerran (50 min) mittaisen opetussisällön. Simulaattori neuvoo oppilasta kuvan ja tekstin lisäksi äänellä. Opastus tapahtuu molempien kotimaisten kielten lisäksi englanniksi.

Simulaattorilla voidaan myös harjoitella tilanteita, joita kohdataan perinteisissä pimeällä ajamisen harjoituksissa vain harvoin tai ei koskaan. Tällaisia tilanteita ovat muun muassa tielle hyppäävän hirven tai ilman heijastinta liikkuvan jalankulkijan väistäminen.

Koska suuri osa uusista kuljettajista hankkii ajokortin kesällä, pimeällä ajamisen harjoituksia ei ole aiemmin voitu järjestää ensimmäisen vaiheen yhteydessä ja uusi kuljettaja on joutunut selviytymään ensimmäisestä talvikaudesta ilman ohjattuja käytännönharjoituksia. Simulaattorilla tämä ongelma vältetään.

Ota yhteyttä ja kysy lisää